Alle artikelen

Hoe kan ik mijn bestelling retourneren?Bijgewerkt 4 months ago

Hoe stuur ik een artikel terug?
Voordat je de producten naar ons terug stuurt, verzoeken wij je het contactformulier in te vullen onder vermelding van jouw ordernummer en reden van retourneren of neem telefonisch of per chat contact met ons op. 

Let op; op maat gemaakte fotolijsten en passepartouts kunnen niet retour gestuurd worden.

Binnen 14 dagen na je aankoop kun de producten terug sturen.
- Je krijgt het volledige aankoopbedrag terug.
- De retourkosten (verzendkosten) zijn voor eigen rekening.
- Retouradres: Your Decoration BV, Einsteinstraat 25, 6902PB, Zevenaar 

Retourneren van je producten

Jij hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping (download modelformulier) of ons contactformulier, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn producten die zijn vervaardigd conform instructie van de consument (denk hierbij aan fotolijsten op maat).

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt, dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval worden jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug ontvangen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee